Gå direkt till sidans innehåll

Återskapade vattendrag

Indikator SE.3.2.1

Avser antal meter återskapade vattendrag som gynnar det naturliga ekosystemet.

Rad-id Datum Värde (m)

0

2016

230

1

2017

355

2

2018

555

3

2019

555

4

2020

555

5

2021

555

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-11