Gå direkt till sidans innehåll

Återskapad våtmark

Indikator SE.3.2.2

Avser areal återskapad våtmark sedan 2011.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2011

0,03

1

2012

0,06

2

2013

0,26

3

2014

1,26

4

2015

1,36

5

2016

2,36

6

2017

3,36

7

2018

3,56

8

2019

16,06

9

2020

16,06

10

2021

16,06

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-12