Gå direkt till sidans innehåll

Naturliga ekosystem med goda livsmiljöer

Delmål SE.3.2

Kommunens arbete bidrar till att sjöar och vattendrag har naturliga ekosystem med goda livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur.

Mänskliga avtryck i naturmiljön har bidragit till att naturliga ekosystem och biologiska mångfald påverkats negativt. Det kan till exempel handla om utdikade våtmarker eller kulvertar i vattendrag som blivit till vandringshinder för fiskar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp återskapade vattendrag och våtmarker.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-12