Gå direkt till sidans innehåll

Enskilda avlopp

Indikator SE.3.1.1

Avser andelen godkända enskilda avlopp.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2020

65

1

2021

65

Uppdaterad datum: 2023-01-11