Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen

Indikator SE.3.1.3

Avser andel utförda åtgärder inom kommunen utifrån framtagna och beslutade lokala åtgärdsprogram för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2021

10

Karta vattenåtgärder

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-12-21