Gå direkt till sidans innehåll

Trylen

Huvudområde SJ1.24

Trylen är en liten skogstjärn av brunvattentyp på gränsen mot Haninge kommun. Sjön omges av enbart myrmark och mager tallhällmark och är därför näringsfattig. Trylen rinner diffust via våtmarker ned till Lissmaån och vidare till Drevviken. Sjön ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.

Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö. Siktdjupet är därför begränsat. Denna typ av sjö är är naturligt sur. Trylen har en dålig förmåga att motstå försurning. Vattenväxterna visar på en god ekologisk status.

Sjön och dess avrinningsområde ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivet. Området utgör också en del av Hanvedenkilen inom den regionala grönstrukturen. Friluftslivet erbjuds lugn och ro och stillsamt bad från små klippor. Grillplats finns vid sjön. Promenader, fågelskådning, svampplockning, fiske och en stilla picknick är de vanligaste fritidsaktiviteterna vid sjön.

Uppdaterad datum: 2023-01-12