Trylen

Trylen är en liten skogstjärn av brunvattentyp på gränsen mot Haninge kommun. Sjön omges av enbart myrmark och mager tallhällmark och är därför näringsfattig. Trylen rinner diffust via våtmarker ned till Lissmaån och vidare till Drevviken. Sjön ligger högst upp i sin gren av Tyresåns sjösystem.