Gå direkt till sidans innehåll

Utreda behov av åtgärder för Kyrkdammen (Fullerstån)

Utredning SJ1.23.14
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2016
Styrdokument:
Åtgärdsplan för Trehörningen 2015-2021

Beskrivning av åtgärd
Åtgärder som skulle kunna bli aktuella:

  • återställa djup i befintlig damm
  • utöka befintlig damm, kantjusteringar
  • anlägga en ny damm i anslutning till befintlig damm
  • tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena kopplat till åtgärderna ovan
  • identifiera vilka lov, domar, tillstånd m m som krävs för åtgärderna
Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-05-30