Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn av enskilda avlopp

Tillsyn SJ1.23.9
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Tillsyn av enskilda avlopp vid klagomål och nya ansökningar. Områden med enskilda avlopp finns i närheten av sjön Gömmaren och dess utloppsbäck (Dammtorpsvägen, Fullersta kvarn) samt nordost om Trehörningen (Högmora, Gunhildsvik) och på Storön. Sjön Gömmaren är fortfarande en näringsfattig sjö och påverkar därmed inte Trehörningens tillstånd negativt.

Högmora är under omvandling till kommunalt vatten och avlopp (VA). Beräknad VA-utbyggnad 2013-2015. Gunhildsvik söder om Ågestavägen, finns inte med i VA-utbyggnadsplanerna (före 2021).

Ett fåtal nya ansökningar om enskilda avlopp kommer in. Ett antal ärenden om dåliga anläggningar hanteras varje år, men är få.

Fastigheter med godkända enskilda avlopp ska i regel ha toaletter kopplade till sluten tank och bad-, disk- och tvättvattnet till en infiltrationsanläggning. Denna standard motsvarar så kallad hög skyddsnivå.

Fosforreduktion
Liten positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30