Gå direkt till sidans innehåll

Meandring av vattendrag vid "Brandvägen"

meandring Fullerstaån
Fysisk åtgärd SJ1.23.27
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2017

I hagarna vid Fullersta kvarn går Fullerstaån i ett rakt dike, detta dike har omskapats till ett slingrande vattendrag. Åtgärden ska minska fosfortillförseln till sjön Trehörningen med cirka 5 kilo per år. Dessutom förväntas det ha positiv effekt på groddjur, insekter och andra vattenlevande växter och djur. Risken för översvämning längre ner i åsystemet förväntas också minska tack vare åtgärderna.

Fosforreduktion:
Cirka 5 kg/år. Detta är en stödåtgärd som minskar flöden för att underlätta rening längre ned i systemet.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30