Gå direkt till sidans innehåll

Inrättande av naturreservat

Övrig åtgärd SJ1.23.3
Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad

När naturreservat inrättas bevaras området från kommande exploatering. Detta innebär att området skyddas både från verksamheter som kan bidra till ökade fosforhalter och andra föroreningar i Trehörningen och att ytorna inte kommer att hårdgöras.

Fosforreduktion
Ingen jämfört med idag, men skyddet gör att områden inte ger negativ effekt i framtiden.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30