Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät

Fysisk åtgärd SJ1.23.26
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

När akuta brister upptäcks överlämnas de till Stockholm Vatten och Avfalls driftavdelning för åtgärdande. Ett successivt förbättringsarbete görs t ex utbyte av gammalt ledningsnät, renovering av pumpstationer osv enligt en femårig investeringsplan.

Planerade åtgärder
2015: Renovering av ledningsnät ca 1250 meter
2016: Renovering av ledningsnät ca 1300 meter
2017: Renovering av ledningsnät ca 800 meter samt ombyggnad av en pumpstation och byte av en dagvattentunnel
2018: Renovering av ledningsnät ca 1250 meter

Fosforreduktion
Positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-05-30