Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Ormputten

Delområde SJ1.20.3

Vattenväxter
Under vattenväxtinventeringen 1998 hittades följande växter i sjön: Vass, sjöfräken, vitag, vattenklöver, vit näckros.

På strand och gungfly växer pors, skvattram, ljung, blekstarr, flaskstarr, tuvull, rundsileshår, småsileshår, rosling, tranbär.

Trollsländor
Fyrfläckig trollslända har observerats vid sjön.

Fåglar
På grund av sjöns ringa storlek förekommer inte regelbundet fåglar som är beroende av vattendrag och sjöar.
I omgivande skog förekommer trädpiplärka, trädlärka, rödstjärt, dubbeltrast, nattskärra, gök, tjäder, järpe, orre, ormvråk, tofsmes, svartmes, talltita, nötskrika.

Uppdaterad datum: 2017-11-24