Gå direkt till sidans innehåll

Ormputten

Foto: Tiina Laantee
Foto: Tiina Laantee
Huvudområde SJ1.20

Ormputten i Paradisets naturreservat är en mycket liten näringsfattig skogssjö som omges av mager tallhällmark och myrmarker. Sjön är mycket grund och på väg att övergå till en myrmark. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö (dystrof sjö). Ormputten ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner ned till Lissmasjön via Ormputtenbäcken.

Ormputten med omgivningar ingår i ett Natura 2000-område. Natura 2000 är naturområden med högt skyddsvärde i ett Europa-perspektiv. Dessa områden är därmed även riksintressen för naturvården.

Växter & djur

Vattenväxter

Under vattenväxtinventeringen 1998 hittades följande växter i sjön: Vass, sjöfräken, vitag, vattenklöver, vit näckros.

På strand och gungfly växer pors, skvattram, ljung, blekstarr, flaskstarr, tuvull, rundsileshår, småsileshår, rosling, tranbär.

Trollsländor

Fyrfläckig trollslända har observerats vid sjön.

Fåglar

På grund av sjöns ringa storlek förekommer inte regelbundet fåglar som är beroende av vattendrag och sjöar.
I omgivande skog förekommer trädpiplärka, trädlärka, rödstjärt, dubbeltrast, nattskärra, gök, tjäder, järpe, orre, ormvråk, tofsmes, svartmes, talltita, nötskrika.

Bottensediment

Bottensubstrat

Vitmossa.

Uppdaterad datum: 2023-05-30