Vattenkvalitet Orlången Utlopp - Orlångsån

Spegelblank sjö
Foto: Richard Vestin

Orlången provtas på tre olika platser: i Flemingsbergsviken, utanför Sundby gård samt vid Talludden vid Vidja. Dessa provtagningar sker två gånger per år: i slutet av vintern (februari/mars) och i slutet av sommaren (augusti). Dessutom sker provtagning varje månad vid sjöns utlopp i Orlångsån. En del av resultaten redovisas här i Huddinges miljöbarometer.