Vattenkvalitet


Foto: Richard Vestin

Orlången provtas på tre olika platser: i Flemingsbergsviken, utanför Sundby gård och vid Vidja. Dessutom sker provtagning vid sjöns utlopp i Orlångsån. Det som visas här är provtagningar vid Vidja. Övriga provtagningar kan du se om du klickar på Välj sjö ovanför diagrammen.