Vattenkvalitet Orlången - alla


Foto: Richard Vestin

Orlången provtas på tre olika platser: i Flemingsbergsviken, utanför Sundby gård och vid Vidja. Dessutom sker provtagning vid sjöns utlopp i Orlångsån. Dessa provtagningar redovisas var för sig vid respektive rubrik. Här under Orlången-alla redovisas resultaten för totalfosfor och totalkväve i gemensamma diagram för alla fyra provtagningspunkterna. Dessutom redovisas här kvicksilver i fisk.