Gå direkt till sidans innehåll

Utbyggnad kommunalt VA

Fysisk åtgärd SJ1.15.17
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2027

Gladö kvarn, byggs 2015-2022. Etapp 3 kvarstår och beräknas vara klar 2022-11-30.
Vidja etapp 1 byggs 2014-2016. Färdigutbyggd.
Vidja etapp 2, byggstart 2022. Beräknas vara klar under 2025 (etapp 2A) samt 2027 (etapp 2BC).

Fosforreduktion
Gladö kvarn ca 30-50 kg/år
Vidja ca 30-50 kg/år

Uppdaterad datum: 2023-05-30