Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn av jordbruk och gödselhantering

Tillsyn SJ1.15.12
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Det som i tillsynen av jordbruken har bäring på fosfor är främst gödselhanteringen. Dels handlar det om att förvaringen av gödsel ska vara rätt dimensionerad och tät och dels handlar det om spridningen av gödsel. De flesta hästgårdar har containrar för sin gödselhantering, eftersom de sällan har någon spridningsareal. Containrarna töms och innehållet tas om hand på annat håll. I samband med tillsynen av hästgårdar tas även frågan om gödsel i rasthagar upp.

För att undvika onödiga förluster av växtnäring till vatten och luft finns begränsningar av tillförseln av kväve och fosfor vid spridning av gödsel. Lagstiftningen anger ett skyddsavstånd på 2 meter, vid spridning av gödsel om området gränsar till sjö eller vattendrag. Om området lutar över en viss gräns är det spridningsförbud.

Fosforreduktion
Liten inverkan på reduktionen av fosfor eftersom lantbrukarna i Huddinge redan sköter sina åtaganden enligt lag väl.

Ansvarig organisation
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30