Gå direkt till sidans innehåll

Inrättande av naturreservat och biotopskyddsområde

Övrig åtgärd SJ1.15.15
Åtgärdsstatus:
Beslutad Beslutad

När naturreservat inrättas bevaras området från kommande exploatering. Detta innebär att området skyddas både från verksamheter som kan bidra till ökade fosforhalter i Orlången och att ytorna inte kommer att hårdgöras.

En utökning av Lännaskogens naturreservat planeras och detta finns med i projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt för 2014-2016.

Det planeras också att sumpskogarna i Västra Balingsnäs ska skyddas som biotopskyddsområde.

Fosforreduktion
Ingen jämfört med idag, men skyddet gör att områden inte ger negativ effekt i framtiden.

Uppdaterad datum: 2023-05-30