Gå direkt till sidans innehåll

Genomföra åtgärder i Flemingbergsvikens avrinningsområde

Fysisk åtgärd SJ1.15.7
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2017

Flemingsbergsvikens avrinningsområde omfattar cirka 1 200 ha. Området omfattar bland annat delar av Flemingsbergsskogens naturreservat, Grantorp och Flemingsbergsdalen. Flemingsbergsviken mynnar i sjön Orlången.

En utredning har gjorts för att få en helhetsbild av Flemingsbergsvikens avrinningsområde och dess påverkan på Orlången nu och framöver. Förslag på platser för olika åtgärder har tagits fram i rapporten. Det handlar främst om platser för dagvattendammar men även översvämningsytor har också pekats ut. Utredningen har även förslagit kompletterade åtgärder för den befintliga dagvattenanläggningen i Flemingbergsviken.

Resultat

Under 2018 tittar Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall vidare på de olika åtgärderna för att se hur de ska tas om hand. Projektering görs under 2019 och åtgärderna kommer att genomföras under 2019-2020. Åtgärder som kvarstår ska prioriteras under 2022-2023.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-05-30