Gå direkt till sidans innehåll

Fällning av fosfor i sediment i sjön Orlången

Fysisk åtgärd SJ1.15.9
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Under sommaren 2019 har Orlången behandlats med en metod som använts med framgång i flera andra sjöar i Stockholmsregionen. Metoden innebär att den näring (fosfor) som finns i vattnet och lagrad i bottensedimenten binds till sjöns botten. Bindningen av fosfor är stabil, vilket hindrar fortsatt näringsläckage från sedimenten.
Åtgärden är skonsam mot både växter och djur och det går utmärkt att bada och fiska som vanligt när behandlingen pågår. Behandlingen förväntas snabbt ge lägre fosforhalter i vattnet, minskad förekomst av alger och ett ökat siktdjup.

Ett samrådsmöte med markägare och andra intressenter genomfördes i februari 2019.

Fosforreduktion
Minst 135 kg/år

Uppdaterad datum: 2023-05-30