Mörtsjön

Ko vid en sjö
Foto: Richard Vestin

Mörtsjön är en grund och näringsrik sjö omgiven av naturmark. Den är belägen norr om Balingsta i Orlångens naturreservat. Mörtsjön har ett litet tillrinningsområde utan uppströms liggande sjöar. Sjön rinner ut i sin södra spets via ett mindre vattendrag till Orlången. Mörtsjön är en del av Tyresåns sjösystem.