Gå direkt till sidans innehåll

Magelungen

Magelungen
Huvudområde SJ1.12

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2033. Magelungens nuvarande status är "Otillfredställande".

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön Magelungen. Provtagningarna sköts här av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se länk nedan. Provtagningspunkten som redovisas i Stockholms Miljöbarometer ligger sydost om Fållan.

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Magelungens nordvästra långsträckta del, den så kallade Fagersjöviken, är grund, med mindre än 2 meters vattendjup. Den sydöstra delen av sjön är däremot djup med det största djupet nära 14 meter. Även Gäddviken vid Mellansjö samt Lindsviken och Nynäsviken i Ågestaområdet är grunda.

Magelungen får sitt huvudsakliga tillflöde via Norrån, vid Mellansjö, som tar emot vatten från bland annat Orlången, Trehörningen och Ågestasjön. Tre andra lite större vattendrag rinner till sjön - Magelungsdiket och Kräpplaån i nordväst och Djupån i sydost. Utflödet går norr om Fållan via Forsån till Drevviken.

Magelungens sjöyta sänktes på 1800-talet. I mitten av 1900-talet minskades tillrinningsområdet i nordväst med 15 km2. I samband med utbyggnaden av förorterna kring Älvsjö leddes dagvattnet därifrån till Mälaren istället för Magelungen.

Magelungen har stort frilufts- och naturvärde och här sker bland annat fiske, bad, båtturer och skridskoåkning. Fiskbeståndet är stort och artrikt, ett omfattande kräftfiske bedrivs också. Fiske upplåts via Sportfiskekortet eller Magelungens fiskevårdsförenings kort. Inom Huddinge kommun finns två badplatser i Ågesta friluftsområde, dels ett vanligt bad och dels ett naturistbad. Dessutom finns ett par mindre badplatser. Inom Stockholms stad finns Farsta strandbad.

Uppdaterad datum: 2023-05-31