Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm trafikplats Skogås

Fysisk åtgärd SJ1.12.2
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 2
Dagvatten från stora delar av centrala Skogås leds i en ledning västerut till Magelungen. I anslutning till Österleden, Gamla Nynäsvägen och trafikplats Skogås finns stora öppna ytor som bedöms vara lämpliga för dagvattendammar. De två östligaste ytorna ägs av Huge fastigheter AB och ingår i planen för Entré Skogås. De är delvis planlagda för behandling av dagvatten från planområdet, men detta skulle eventuellt kunna kombineras med behandling av uppströms dagvatten. Ytan närmast Nynäsvägen (Västra Skogås 1) ägs av kommunen. Anläggningen bör stämmas av med planhandläggare samt miljöplanerarkonsult för området.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-20