Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Linatorpvägen - Nynäsvägen

Fysisk åtgärd SJ1.12.10
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 10
Från industriområdet vid Vretvägen - G:a Nynäsvägen i östra delen av Magelungens avrinningsområde leds dagvatten i en ledning västerut under Nynäsvägen till ett dike som mynnar i Magelungen. Utmed diket och dess mynningsområde finns goda möjligheter att anlägga en dagvattendamm. En serviceväg för tillsyn och rensning finns redan. Marken ägs av Huddinge kommun.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21