Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Coop Huddingevägen – Ågestavägen

Fysisk åtgärd SJ1.12.6
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Åtgärd 15
Marken bakom Coop vid korsningen Huddingevägen-Ågestavägen ägs av Huddinge kommun och är planlagd för natur och dagvatten (i norra delen). Relativt omfattande schakt bedöms krävas för att anlägga en dagvattendamm på platsen på grund av att diket är relativt djupt nedskuret. Lokal massbalans kan bli svår att uppnå.

Mer information

Uppdaterad datum: 2021-02-03