Magelungen

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommuner. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2021. Magelungens nuvarande status är "Måttlig".

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön Magelungen. Provtagningarna sköts här av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se länk nedan. Provtagningspunkten som redovisas i Stockholms Miljöbarometer ligger sydost om Fållan.