Gå direkt till sidans innehåll

Våtmark, Sjöstigen/Vadarevägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.11A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 11A
I ett skogsparti nära Långsjön vid Sjöstigen/Vadarevägen bedöms det finnas möjlighet att restaurera kärret genom att förkorta ledningen. På så sätt avvattnas området till kärret innan dagvattnet leds vidare till Långsjön. Hela avrinningsområde 11 kan ledas till kärren som i så fall behöver bör ha en yta på ca 200 m2. Dämningsnivåerna måste ses över för att skador inte ska ske på befintlig bebyggelse.

Fosforreduktion
0,64 kg/år

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21