Gå direkt till sidans innehåll

Våtmark, Allévägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.4C
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 4C
En våtmark kan anläggas nära vändzonen på Allévägen. En våtmark med total yta på ca 730 m2 bedöms kunna anläggas, vilket motsvarar 90 m2 våtmark per ha reducerad area av avrinningsområdet. Våtmarken kan rena dagvatten från hela avrinningsområde 4 som leds dit i befintlig dagvattenledning.

Fosforreduktion
6,7 kg/år

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21