Gå direkt till sidans innehåll

Skelettjord med träd, Sjöstigen

Fysisk åtgärd SJ1.11.9C
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 9C
Längs med nedre delen av Sjöstigen finns ett smalt grön stråk där en del kan göras om till skelettjord med träd. Parkeringen avleds till den grönytan idag och kan fortsättningsvis göra det till skelettjorden. För att fördröja 20 mm regn från avrinningsområdet, som innefattar ca 0,04 ha av vägyta och ca 0,3 ha parkering, behövs en anläggningsytan på ca 32 m2.

Uppdaterad datum: 2018-08-21