Gå direkt till sidans innehåll

Skärmbassäng

Fysisk åtgärd SJ1.11.3A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 3A
Inom delavrinningsområde 3 är möjligheten att rena dagvatten begränsat då området består av smala lokalgator och tomtmark. För att åstadkomma rening av delområdet föreslås en skärmbassäng i viken runt inloppet i Långsjön. En skärmbassäng kan anläggas i vattnet med skärmarna fästa vid pontonbryggor. En volym på ca 175 m3 kan på så sätt bildas för avsättning av föroreningar. Länsstyrelsen tycker generellt inte att skärmbassänger är en godtagbar åtgärd då en del av recipienten tas i anspråk som åtgärd. Men på grund av platsbrist i tillrinningsområdet har denna lösning föreslagits här.

Fosforreduktion:
1,3 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-21