Gå direkt till sidans innehåll

Makadammagasin i vägkant, Måsvägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.8A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 8A
Det går en dagvattenledning längs Måsvägen enligt ledningsunderlag men endast en brunn i gatan hittades vid okulär bedömning. Stor del av vägdagvattnet rinner idag ut i vägrenen som består av grus där det mesta infiltrerar. Genom att anlägga makadamdike längs med vägkanten kan möjligheten att fördröja och rena mer vatten uppnås. Då vägrenen på vissa håll är smal kan magasinet delvis behöva ligga under vägbanan på vissa håll. Ett 0,5 m brett och 0,5 m djupt makadamfyllt magasin bedöms kunna anläggas. Detta kan då ta hand om 11 mm regn från vägytan. Makadammagasinet kan anläggas växlande mellan västra och östra sidan av vägen. Exakt placering behöver utredas vidare.

Fosforreduktion
0,016 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-21