Gå direkt till sidans innehåll

Infiltrationsyta, Tranvägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.9B
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 9B
En del av Tranvägen går längs med ett skogsparti dit vägdagvatten kan ledas för att översila och infiltrera. Jordarten är glacial lera vilket medför en långsammare infiltration men ytan är stor och mynnar till sjön så det bedöms inte finnas några risker med att vatten ska ansamlas. För att åstadkomma detta behöver en del av Tranvägen skevas om, sammanlagt ca 450 m2 vägyta.

Fosforreduktion
0,024 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-21