Gå direkt till sidans innehåll

Damm, Storskiftesvägen

Placering av åtgärdsförslag inom Långsjöns 17 delavrinningsområden samt vilken typ av anläggning som föreslås.
Placering av åtgärdsförslag inom Långsjöns 17 delavrinningsområden samt vilken typ av anläggning som föreslås.
Fysisk åtgärd SJ1.11.1A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 1A
Ett område på ca 7,6 ha utav delavrinningsområde 1 föreslås renas i en damm som kan anläggas på en grönyta nära Storskiftesvägen. Avrinningsområdet har inga dagvattenledningar och för att komma åt tak- och vägdagvatten rekommenderas att en dagvattenledning anläggs i Midgårdsvägen. En utloppsledning kommer även behöva dras från dammen till utlopp i sjön. En sammanlagd dammarea på ca 400 m2 rekommenderas.

Fosforreduktion:
1,3 kg/år

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21