Gå direkt till sidans innehåll

Damm, Sjöstigen

Fysisk åtgärd SJ1.11.10B
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 10B
Vid utloppet för avrinningsområde 10 finns en öppen gräsbevuxen yta med träd. I gläntan kan förslagsvis en damm anläggas som kan ta emot dagvatten från avrinningsområdet som går på ledning innan det når sjön. En sammanlagd dammarea på 775 m2 rekommenderas.

Mer information

Uppdaterad datum: 2018-08-21