Gå direkt till sidans innehåll

Avsättningsmagasin, Sjöstigen

Fysisk åtgärd SJ1.11.9D
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 9D
Åtgärdsförslag 9D innebär ett avsättningsmagasin i närheten av Långsjön vid Sjöstigen. Eftersom avrinningsområdet är stort och tillgänglig yta uppgår till enbart ca 0,025 ha beräknas enbart ca 2,5 mm regn över avrinningsområdet kunna fördröjas i magasinet. Av denna anledning rekommenderas att ett magasin med filterlösning anläggs som exempelvis Ecovault, för att åstadkomma en högre reningseffekt.

Fosforreduktion
5 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-23