Gå direkt till sidans innehåll

Avsättningsmagasin, Poppelvägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.4B
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 4B
Ett avsättningsmagasin kan anläggas i en grusyta som används som idrottsplats vid Poppelvägen. Uppströms yta som avvattnas till platsen via dagvattenledning är ca 6 ha stort och magasinet behöver vara ca 390 m2 stort för att ta 20 mm regn från avrinningsområdet.

Fosforreduktion:
3,9 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-21