Gå direkt till sidans innehåll

Avsättningsmagasin, Drejarvägen

Fysisk åtgärd SJ1.11.7A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen

Åtgärd 7A
Vid Drejarvägen finns en idrottsplats, grusyta, som kan underbyggas med ett avsättningsmagasin. Ytan är placerad vid dagvattenledning och avvattnar ett ca 9,5 ha stort avrinningsområde. Då dagvattenledningen är djupt anlagd vid platsen för avsättningsmagasinet behöver ledningen dras om ca 70 m för att rinna till magasin med självfall.

Fosforreduktion
2,1 kg/år

Uppdaterad datum: 2018-08-21