Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Långsjön - Hanveden

Delområde SJ1.10.3

Vattenväxter
Under vattenväxtinventeringen 1998 hittades följande växter i sjön: Vass, trådtåg, vit näckros och vitmossor.

Strandvegetationen består av björk, tall, ljung, blåbär, pors, skvattram, tuvull, trådstarr, blåtåtel, kärrsilja, tranbär, rundsileshår.

Kräftor
Signalkräfta förekommer i sjön.

Fiskar
Gädda och abborre. Den för Sverige främmande arten spegelkarp är inplanterad.

Fåglar
Förekommande fåglar i sjön är gräsand och knipa.

Uppdaterad datum: 2017-11-24