Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Indikator SJ1.7.1.11b

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg HCO3/l)

0

Holmträsket

2015

29

1

Holmträsket

2016

33

2

Holmträsket

2017

30

3

Holmträsket

2018

26

4

Holmträsket

2019

17

5

Holmträsket

2020

12

6

Holmträsket

2021

17,6667

7

Kvarnsjön i Lissma

2015

2,4

8

Kvarnsjön i Lissma

2016

2,6

9

Kvarnsjön i Lissma

2017

2,6

10

Kvarnsjön i Lissma

2018

2,7

11

Kvarnsjön i Lissma

2019

2,3

12

Kvarnsjön i Lissma

2020

2,3

13

Kvarnsjön i Lissma

2021

2,4333

14

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

57

15

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

60

16

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

65

17

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

68

18

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

66

19

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

61

20

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

58,3333

21

Orlången - Sundby

2015

56

22

Orlången - Sundby

2016

59

23

Orlången - Sundby

2017

63

24

Orlången - Sundby

2018

67

25

Orlången - Sundby

2019

67

26

Orlången - Sundby

2020

61

27

Orlången - Sundby

2021

56,6667

28

Orlången - Vidja

2015

56

29

Orlången - Vidja

2016

59

30

Orlången - Vidja

2017

61

31

Orlången - Vidja

2018

65

32

Orlången - Vidja

2019

66

33

Orlången - Vidja

2020

62

34

Orlången - Vidja

2021

57,6667

35

Rudträsket

2020

3,1

36

Rudträsket

2021

2,76667

37

Trylen

2015

6,8

38

Trylen

2016

7,7

39

Ågestasjön

2015

69

40

Ågestasjön

2016

70

41

Ågestasjön

2017

72

42

Ågestasjön

2018

80

43

Ågestasjön

2019

82

44

Ågestasjön

2020

78

45

Ågestasjön

2021

67,3333

Uppdaterad datum: 2022-08-20