Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Indikator SJ1.7.1.11b

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg HCO3/l) Datum

0

Ågestasjön

 67,3333

2021

1

Orlången - Flemingsbergsviken

 58,3333

2021

2

Orlången - Vidja

 57,6667

2021

3

Orlången - Sundby

 56,6667

2021

4

Holmträsket

 17,6667

2021

5

Trylen

 7,7

2016

6

Rudträsket

 2,76667

2021

7

Kvarnsjön i Lissma

 2,4333

2021

Uppdaterad datum: 2022-08-20