Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1.7.11

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg HCO3/l)

0

Holmträsket

2015

29

1

Holmträsket

2016

33

2

Holmträsket

2017

30

3

Holmträsket

2018

26

4

Holmträsket

2019

17

5

Holmträsket

2020

12

6

Holmträsket

2021

17,6667

7

Holmträsket

2022

20,6667

8

Kvarnsjön i Lissma

2015

2,4

9

Kvarnsjön i Lissma

2016

2,6

10

Kvarnsjön i Lissma

2017

2,6

11

Kvarnsjön i Lissma

2018

2,7

12

Kvarnsjön i Lissma

2019

2,3

13

Kvarnsjön i Lissma

2020

2,3

14

Kvarnsjön i Lissma

2021

2,4333

15

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

57

16

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

60

17

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

65

18

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

68

19

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

66

20

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

61

21

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

58,3333

22

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

59

23

Orlången - Sundby

2015

56

24

Orlången - Sundby

2016

59

25

Orlången - Sundby

2017

63

26

Orlången - Sundby

2018

67

27

Orlången - Sundby

2019

67

28

Orlången - Sundby

2020

61

29

Orlången - Sundby

2021

56,6667

30

Orlången - Sundby

2022

55,3333

31

Orlången - Vidja

2015

56

32

Orlången - Vidja

2016

59

33

Orlången - Vidja

2017

61

34

Orlången - Vidja

2018

65

35

Orlången - Vidja

2019

66

36

Orlången - Vidja

2020

62

37

Orlången - Vidja

2021

57,6667

38

Orlången - Vidja

2022

56

39

Rudträsket

2020

3,1

40

Rudträsket

2021

2,76667

41

Rudträsket

2022

3,06667

42

Trylen

2015

6,8

43

Trylen

2016

7,7

44

Trylen

2022

3,8

45

Ågestasjön

2015

69

46

Ågestasjön

2016

70

47

Ågestasjön

2017

72

48

Ågestasjön

2018

80

49

Ågestasjön

2019

82

50

Ågestasjön

2020

78

51

Ågestasjön

2021

67,3333

52

Ågestasjön

2022

63

Uppdaterad datum: 2023-04-18