Kvarnsjön i Gladö

Sjö och en brygga
Foto: Maja Brand

Kvarnsjön i Gladö ligger alldeles intill fritidshusområdet Gladökvarn, där många bor året runt. Sjön och dess omgivningar är en daglig rekreationsmiljö. Småhusområdet med sina tomter av skogskaraktär ligger vid den norra delen av sjön medan sjön i övrigt omges av främst skog. I väster ligger Flemingsbergsskogens naturreservat och en jaktskyttebana. Södra delen av sjön ligger i Botkyrka kommun. Större delen av sjön ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat.