Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Kärrsjön

Delområde SJ1.8.3

Vattenväxter
Kärrsjön har måttlig ekologisk status vad gäller de vattenväxter som ingår i bedömningen. Det betyder att växtsammansättningen är påverkad av att sjön är näringsrik. Fiskekrokmossa är den vanligaste växten, vilken också hittades på det största djupet, 2,6 meter.

Följande växter finns i sjön: vass, smalkaveldun, sjöfräken, trådstarr, igelknopp, dvärgigelknopp, kråkklöver, gul näckros, vit näckros, gäddnate, vattenblink, glans-/mattslinke, fiskekrokmossa, kärrkrokmossa och stor näckmossa.

Strandvegetationen består av bland annat klibbal, jolster, asp, björk, gran, tall, pors, brakved och gråvide.

Fiskar
I sjön förekommer naturligt fiskarter som gädda och abborre.

Trollsländor
I Kärrsjön finns brun mosaikslända, tidig mosaikslända, spjutflickslända och guldtrollslända.

Gördelmaskar
Blodigel finns i sjön.

Groddjur
Vanlig groda samt padda har observerats vid sjön. Alla Sveriges groddjur och kräldjur är fridlysta.

Fåglar
Förekommande fåglar i sjön är gräsand och knipa. Regelbundet födosöker häger i sjön. Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes.

Däggdjur
Bäver bor i sjön.

Uppdaterad datum: 2017-11-24