Gå direkt till sidans innehåll

Kärrsjön

Huvudområde SJ1.8

Kärrsjön är en liten skogssjö omgiven av naturmark, på gränsen mellan Botkyrka och Huddinge kommuner. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö. Siktdjupet är därför begränsat. Vattnets pH är nära neutralt och sjön har mycket god buffertkapacitet mot försurning.

Kärrsjön ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner via Mellanbergsravinen och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket ned till Orlången. Halva Kärrsjön ligger i Gladö Kvarnsjöns naturreservat.

Sjön är näringsrik med höga halter av fosfor och kväve. Sammansättningen av vattenväxter visar på måttlig ekologisk status. Sjön har mestadels låga halter av tungmetaller i ytvattnet. Kvicksilverhalterna i fisk är höga. Myrmarker i närheten av Kärrsjön har tagit emot lakvatten som har läckt från Sofielunds avfallsanläggning under ett antal år. Läckaget upptäcktes i mitten av 1990-talet och åtgärdades då.

Friluftslivet erbjuds vandring, promenader, svampplockning, sportfiske, stillhet och bad vid klippor.

Uppdaterad datum: 2023-01-12