Gå direkt till sidans innehåll

Växter och Djur Holmträsket

Delområde SJ1.5.3

Vattenväxter
I sjön växer vass, säv, bredkaveldun, vit näckros och gäddnate.
Strandvegetationen består av klibbal, asp, björk, gran, tall, pors, skvattram, blåtåtel, topplösa, veketåg, flaskstarr och mannagräs.

Kräftor
Uppgifter saknas.

Groddjur
Större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda förekommer i sjön.

Fiskar
I Holmträsket förekommer naturligt abborre och mört. Det finns även olagliga utsättningar av karp i sjön sedan kring år 2000. Dessa karpar trivs så bra i sjön att de till och med har förökat sig, vilket inte är bra. Karpen är en främmande art för sjön. Sjön är ej upplåten för fiske.

Fåglar
I sjön häckar gräsand, knipa och fiskmås. Ofta ses även skrattmås, gråtrut, silltrut och kanadagås.

I den omgivande skogen närmast sjön häckar bland annat rödstjärt, trädpiplärka och sommarkvällar hörs ofta spelande nattskärra.

Uppdaterad datum: 2017-11-24