Holmträsket

Holmträsket är en liten och grund skogssjö invid Sofielunds avfalls- och återvinningsanläggning och Gladö industriområde. Avrinningsområdet är begränsat till sjöns allra närmaste omgivningar som består av skog och Holmträskvägen. Holmträsket ligger på 68 meters höjd över havet, vilket innebär att den hör till de äldsta sjöarna i länet. Den avsnördes till egen sjö för cirka 8000 år sedan.