Gå direkt till sidans innehåll

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.24

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Zink är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av zink i augusti

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Gömmaren

2020

0,034

1

Gömmaren

2021

0,083

2

Gömmaren

2022

0,294

3

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,027

4

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,144

5

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,073

6

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,318

7

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,254

8

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,221

9

Kärrsjön

2020

0,198

10

Kärrsjön

2021

0,283

11

Kärrsjön

2022

0,105

12

Mörtsjön

2020

0,087

13

Mörtsjön

2021

0,179

14

Mörtsjön

2022

0,130

15

Trehörningen i Hanveden

2020

0,498

16

Trehörningen i Hanveden

2021

1,556

17

Trehörningen i Hanveden

2022

0,480

18

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,026

19

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,040

20

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,070

21

Ådran

2020

0,112

22

Ådran

2021

0,209

23

Ådran

2022

0,136

Uppdaterad datum: 2023-04-25