Gå direkt till sidans innehåll

Växter och djur Gömmaren

Regnbåge i Gömmaren. Foto: TL
Regnbåge i Gömmaren. Foto: TL
Delområde SJ1.4.3

Gömmaren har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter en näringsfattig sjö på sin höjd över havet (46 m) bör ha. Fisklivet är däremot förändrat, eftersom det sker utsättning av utländska fiskarter. Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön, efter det att flodkräftan förvann. Fiskekort krävs för att få fiska i sjön.

Vattenväxter
Gömmaren har en hög ekologisk status vad gäller vattenväxter. Det innebär att sjön har de vattenväxter som den borde ha. Hårslinga, gul näckros, vit näckros, gäddnate, glans- eller mattslinke, löktåg och dybläddra är de som kategoriserar sjöns tillstånd. Hårslingan är den vattenväxt som hittades på det största djupet, 2 meters djup. Med det goda siktdjupet borde det dock finnas förutsättningar för att hitta vattenväxter även på djupare vatten.

Fisk
I Gömmaren förekommer naturligt gädda, abborre, mört och sarv. Eftersom sjön används till "put-and-take"-fiske sker regelbunden utsättning av fiskar för fiskets skull. Av inhemska arter har gös och öring satts ut. Utländska fiskarter som har satts ut genom åren är regnbåge, amerikansk bäckröding samt splejk (bäckröding/kanadaröding).

Kräftor
Även den amerikanska signalkräftan har satts ut i sjön, efter det att den inhemska flodkräftan försvann i samband med kräftpesten (1987).

Trollsländor
Förekomsten av trollsländor i Södertörns sjöar och vattendrag har inventerats 2000-2001. I sjön Gömmaren fann man arterna: rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus/mörk lyrflickslända, mörk lyrflickslända, större kustflickslända, brun mosaikslända, tidig mosaikslända, guldtrollslända, metalltrollslända, gulfläckad glanstrollslända och fyrfläckad trollslända.

Fåglar
Fåglar som vanligen förekommer i sjön är gräsand och fiskmås. I sjön häckar även knipa, fisktärna och sedan kring år 2000 även storlom med ett par. Regelbundet födosöker häger och fiskgjuse i sjön. Ibland dyker det upp fågelgäster som sångsvan och skäggdopping.

Där stränderna har en anslutande strandskog med gråvide, sälg, asp och klibbal förekommer även stjärtmes och ibland även mindre hackspett.

Uppdaterad datum: 2017-11-24